• Slide Basic 01

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
4. a 5. listopadu 2020 9.00-15.30
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Kamila Bobysudová
Doporučeno
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga, učitelé VOŠ
Počet hodin
16
Cena
1670
Garant
Mgr. Jana Šímová - jana.simova@npicr.cz ,tel.: 222 122 313, mobil: 775 029 950
Číslo programu
B41-04-12-202
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Sebezkušenostní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj, poznání sebe sama  a možnosti práce se svojí osobou. Pedagogové budou seznámeni se základními termíny z obecné psychologie a psychologie osobnosti. Účastníci si osvojí jednotlivé termíny, které budou zážitkově zpracovávat v kontextu vlastní osoby po dobu celého programu.  V rámci programu budou pedagogové konfrontováni se specifiky, zvláštnostmi a úskalím učitelského povolání, tak aby mohli reagovat ve vypjatých a krizových situacích. Prakticky si vyzkouší jak pracovat s konfliktem, vyčerpáním, syndromem vyhoření  a s problémy v osobním životě, aby se dané okolnosti nepromítly do vztahu ke kolegům a studentům. Důležitou součástí dvoudenního programu bude aktivní sociální percepce zúčastněných - práce ve skupinách zážitkovou formou (sebepoznání, sebereflexe /znalost slabých a silných stránek).

Témata: a) Obecná psychologie, vývojová psychologie a psychologie osobnosti - lektor účastníkům nabídne pojmy, základní orientaci v předmětu a zaměření na termíny, které mohou být využity v práci ve škole a v seberozvoji pedagogických pracovníků. Účastníkům budou přiblíženy testy na osobnosti pedagogických pracovníků (temperament, komunikační typ) a sebezkušenostní techniky (4 hodiny).

b) Komunikace v krizových situacích (problematický rodič) - v rámci tohoto modulu se pedagogičtí pracovníci naučí základy komunikace (verbální a neverbální), vyzkouší si sebezkušenostní hry na vyjádření emocí a budou pracovat s emocemi a tělem. Zároveň si procvičí komunikační dovednosti zaměřené na empatický rozhovor (4 hodiny).

c) Osobnostní rozvoj - hlavní částí bloku na téma osobností rozvoj bude seznámení se s náročnými životními situacemi. Důraz bude kladen na jejich jednotlivou klasifikaci a rozdělení na situace v profesním a osobním životě. Pedagogičtí pracovníci se naučí techniky na zvládání náročných krizových situací tak, aby se jejich problémy nepromítly do vztahu ke kolegům a studentům (4 hodiny).

d) Práce ve skupinách - hlavním tématem této části vzdělávacího programu bude nácvik sociálních dovedností formou práce ve skupinách (4 hodiny).