• Slide Basic 01

Chemický děj efektně i efektivně

Chemický děj efektně i efektivně

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
06. prosince 2021, 17.00 - 19.00
Místo konání
webinář
Lektor
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
Mgr. Pavel Fejfar - pavel.fejfar@npi.cz ,mobil: 770 190 616
Číslo programu
21-47-11-OD-PřCh-2V-201
Číslo akreditace

Anotace

Chemický děj je jedním z klíčových tematických celků ve výuce chemie. Cílem webináře je nabídnout účastníkům konkrétní experimenty, prostřednictvím kterých budou moci žáci efektně a efektivně poznávat základní typy chemických reakcí (slučování, rozklad, substituční reakce, konverze) a propojit získané závěry s kvantitativním vyhodnocením chemické reakce.
Obsahem webináře budou konkrétní ukázky praktických úloh (ty budou přímo v online verzi webináře částečně realizovat přihlášení účastníci), které přiblíží kvalitativní i kvantitativní popis chemických dějů. Úlohy budou zaměřené na vybrané typy chemických reakcí, jejich zápis chemickými rovnicemi a výpočty z chemických rovnic.
Účastníci webináře získají navíc pracovní materiály, s nimiž pak budou moci pracovat ve svých hodinách, ale i autorské videosekvence realizovaných experimentů. S těmito materiály budeme pracovat po celou dobu trvání webináře.