Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

Podtitul

Termín konání

1. prosince 2021, 9.00 - 16.00

Místo konání

online

Lektor

Mgr. David Vaněk, Ph.D.

Doporučeno

učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

Počet hodin

8

Cena

980

Garant

Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861

Číslo programu

T07-03-22-212

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Každý pedagogický pracovník se denně setkává se situacemi, které jsou psychicky náročné (vysoké nároky na výkon, konfliktní situace, očekávaná empatie, hluk atd.). Zvládnutí těchto situací je ovlivněno jeho emoční stabilitou. Ovládání vlastních emocí se učíme odmalička a je částečně dáno i geneticky. Na druhou stranu i v dospělosti se na základě sebepoznání a sebereflexe můžeme učit se svými emocemi pracovat. Seminář nabídne souhrn poznatků o emocích a konkrétní techniky jejich zvládání. Nedílnou součástí programu bude i vyzkoušení vybraných relaxačních technik, diskuze a sdílení vlastních zkušeností s danou problematikou. Metody používané při výuce: výklad s diskuzí, testy sebepoznání, diskuze, modelové situace, nácvik technik na zvládání emocí.


Copyright © 2019 NIDV