• Slide Basic 01

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
24. listopadu 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
PaedDr. Iva Tomášková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
L99-02-22-212
Číslo akreditace
MSMT-13775/2021-4-538

Anotace

Vzdělávací program se zaměřuje na propojení matematické pregramostnosti s taneční a pohybovou výchovou. V sérii tanečních her a hudebně pohybových aktivit budeme odkrývat souvislosti se školní matematikou, respektive s přípravou na školní matematiku. Tyto souvislosti netkví v pouhém rozšíření či prohloubení slovní zásoby, ale i v rozvoji prostorové orientace, vnímání statické a dynamické struktury, v posilování dynamické i statické prostorové paměti, v rozvoji časoprostorové orientace i ve smyslu předvídání. Prostorová představivost bude stimulována hudbou a fixována do grafického kódu. Hudebně pohybová výchova bude propojena i s prvky kombinatoriky v kontextu dětské tvorby, s využitím orffovských nástrojů. 
Seminář navazuje na kurzy Tělesná výchova a matematika pro učitele (na Pedf UK Praha 1992-1995), na semináře na konferenci 2 dny s didaktikou matematiky a využívá textů Kaslová, M. Básně a říkadla pro hudebně pohybovou výchovu ve cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi, ZRTV 1982; dále využívá posledních poznatků ve výzkumech ČR, i zahraničních (viz konference CERMME, ERME, CIEAEM a SEMT.