• Slide Basic 01

Karetní a postřehové deskové hry

Karetní a postřehové deskové hry  šablona 2.II/6 d); 2.V/4 d); 2.VI/4 d) - OSR

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
šablona 2.II/6 d); 2.V/4 d); 2.VI/4 d) - OSR
Termín konání
12. listopadu 2021, 8.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Zlín, Potoky 267
Lektor
Mgr. Veronika Havelková
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času
Počet hodin
8
Cena
1560
Garant
Mgr. Blanka Holešová - blanka.holesova@npi.cz ,mobil: 775 571 634
Číslo programu
I17-03-23-212
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Vzdělávací program je součástí cyklu Hravě ve škole (Karetní a postřehové deskové hry, Moderní a logické deskové hry, Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti, Hravě k finanční gramotnosti). Jednotlivé semináře jsou na sobě nezávislé a lze absolvovat samostatně.Ve vzdělávacím programu budou představeny postupy a metody vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti nasazení her do běžné výuky a to, jak lze s jejich pomocí rozvíjet logické myšlení žáků zábavnou formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat s individuálním přístupem k žákům a tak využít plně jejich potenciál.
V první části programu budou představeny základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní.
Ve druhé části programu seznámí lektor účastníky s konkrétními karetními a postřehovými deskovými hrami. Na závěr lektor doporučí přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma.

Obsah programu:
• Principy práce v klubu, nákup vhodných pomůcek, herní strategie, zásah do herních aktivit žáků, hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. (1 hodina)
• Postřehové hry a karetní hry – vysvětlení pravidel, seznámení se s taktikami u jednotlivých her a jejich testování (Duch, Tarantule Tango, Speed Cups, Cortex, Grabolo, Tůry Můry, Dobble, Bang, The Game, Duplex, Timeline, Hanabi, Superšpion, Dixit, Krycí jména). (6 hodin)
• Alternativní pravidla k zavedeným hrám a jejich pozitiva. (1 hodina)