• Slide Basic 01

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
30. listopadu 2021, 09.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. Marika Zadembská
Doporučeno
učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
870
Garant
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D. - simona.petrasova@npi.cz ,tel.: 466 046 138, mobil: 775 571 625
Číslo programu
G04-02-19-212
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřské škole. V úvodní části si vysvětlíme podstatu a význam čtenářské pregramotnosti a prostředky jejího rozvoje. Dále se zaměříme zejména na konkrétní činnosti vedení dětí ke čtenářství a čtenářským dovednostem, na práci s příběhem/pohádkou/říkadly, využití didaktického materiálu, dětské literatury a vytváření podmínek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ.
Program zahrnuje následující témata: 1/Teoretické vymezení obsahu a významu čtenářské pregramotnosti s ukázkou praktických cest vedoucích ke čtenářství a také k dovednostem, které předcházejí čtení a psaní. Budeme si klást otázky, např. kdy je vhodné začít se čtenářskou pregramotností, jaké vytvářet podmínky v MŠ, budeme hledat souvislostí RVP PV a čtenářskou pregramotností. 2/Význam spolupráce mateřské školy a rodičů v této oblasti, ukázky konkrétních činností, výměna zkušeností. 3/Prezentace pomůcek, didaktického materiálu a dětské literatury a tipy na vhodné knížky pro děti. 4/Příběh jako východisko rozvoje čtenářské pregramotnosti. Práce s příběhem/s pohádkou/s textem/s říkadly. Rozvíjení příběhů v tematických projektech. Význam a funkce pohádek v životě dětí. 5/Zamyslíme se nad tím, jak vést děti, aby vnímaly text nebo obrázek s porozuměním. 6/ Proč a jak předčítat dětem předškolního věku. Na co se při předčítání zaměřit. Poukážeme, v čem nejčastěji chybujeme.
V závěru bude prostor pro diskusi a vzájemné předávání praktických zkušenosti.


Poznámka: Program je vhodný pro šablony II - čtenářská pregramotnost