• Slide Basic 01

Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol

Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
10. listopadu 2021, 10.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
850
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - zdenka.strasikova@npi.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
K42-01-16-212
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Vzdělávací program je zaměřený na upevnění manažerských kompetencí ředitelů malotřídních základních škol. Obsahem je aplikace aktuálních trendů a právních norem v podmínkách řízení malotřídních škol.  V rámci programu budou využity různé formy práce - modelové situace v oblasti řízení, skupinová práce,  diskuse o racionalizaci řídících procesů v podmínkách malých pracovních týmů a dosahování požadovaných cílů školy i ve vztahu k platné legislativě. Podstatným akcentem je také možnost společného pracovního setkání vedoucích pracovníků malotřídních škol, kteří v podstatě nemají v posledních letech takřka žádnou možnost skupinového pracovního dialogu a sdílení při řešení pracovních problémů. Styčnými tématy bude oblast řízení lidí, základní funkce managementu, plánování, kontrola a organizování lidí, psychohygiena v práci vedoucího pracovníka, time management, základy personalistiky a proces řízení změny.