• Slide Basic 01

Individuální konzultace

Individuální konzultace  Paní Bursová - ZŠ Kynšperk nad Ohří

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Paní Bursová - ZŠ Kynšperk nad Ohří
Termín konání
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. et Bc. Michal Jahn
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
20
Cena
0
Garant
Mgr. Miroslav Tvrz - miroslav.tvrz@npi.cz ,tel.: 353 590 368, mobil: 778 765 290
Číslo programu
21-46-15-IK-01
Číslo akreditace

Anotace

Individuální konzultace spočívají v podpoře vedoucích pracovníků, kterou poskytuje konzultant klientovi v maximálním počtu 60 hodin, z toho min. 20 hodin přímé podpory.

Hlavním přínosem pro klienty konzultací je podpora profesních kompetencí lídra, podpora vedení lidí i rozvoje celé školy, a to prostřednictvím individuálního poradenství, mentoringu, koučování nebo supervize. Společným rysem těchto přístupů je v první řadě zaměření na aktuální individuální potřeby vedoucích pedagogických pracovníků škol. Cílem konzultanta je motivovat klienta k výběru oblasti jeho profesního rozvoje a poskytnout podporu k realizovatelným krokům v této oblasti. 

Individuální konzultace navazují na vstupní workshop k profesnímu rozvoji, ve kterém si účastníci provedli analýzu svých potřeb osobního profesního rozvoje. 

 

Možná témata individuální podpory:   • Vedení postavené na hodnotách a vizi – obsahuje vizi škol, její základní strategický rámec, kulturu školy se zaměřením na bezpečnou školu zaměřenou na učení žáků 
  • Řízení vzdělávání a výchovy – obsahuje školní vzdělávací program, řízení pedagogického procesu a důležitou oblast vlastního hodnocení školy 
  • Vedení pracovníků školy – cílí na týmovou spolupráci, komunikaci a nezbytné síťování v rámci školy i mimo ni 
  • Řízení školy – obsahuje výkon základních manažerských funkcí, řízení změny, adekvátní práci s daty v procesu řízení a personální činnosti 


  • Vedení a řízení sebe samého – obsahuje zejména sebereflexi a osobní rozvoj ředitele, práci s konflikty, cílí dále na hodnoty a styly vedení 
Poznámka: Individuální konzultace pro pilotáž