Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně  On-line škola SYPO

Podtitul

On-line škola SYPO

Termín konání

červen - říjen 2021

Místo konání

webinář - záznam

Lektor

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.

Doporučeno

pedagogům 2. stupně ZŠ

Počet hodin

1

Cena

0

Garant

SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,

Číslo programu

21-47-11-OD-PrCh-OSS-02

Číslo akreditace

Anotace

Popularizační přednáška určená pedagogům 2. stupně ve své první části představí fyzikálně chemický obor – klasickou polarografii objevenou v roce 1922 Jaroslavem Heyrovským (Nobelova cena za polarografii z r. 1959). Vedle principů metody budou objasněny i historické (období mezi I. a II. světovou válkou) a vědecké okolnosti (existence pouze ca 5 analytických metod), za jakých metoda vznikla, Heyrovského přínos pro fyzikální chemii československou ale i světovou (objevem a rozpracováním polarografie) a obory, kde se metoda ihned široce uplatnila.
Druhá část přednášky bude věnována stručnému srovnání polarografie s ostatními metodami, které ji později (v 60. letech až po současnost) na trhu analytických metod nahradily.
Ve třetí části přednášky budou představeny některé pokusy (fotonávod), kterými vzdělávací programy EDU laboratoře Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského přibližují žákům 2. stupně ZŠ krásy elektrochemie, do níž polarografie patří. Jedná se např. o experimenty v oboru elektrolýzy a jejího užití (pokovování), využití kovů ve zdrojích energie (aplikace Beketovovy řady) anebo příprava kovů z jejich solí (cementace). Všechny pokusy jsou realizovatelné ve školní laboratoři v podobě jednoduchých laboratorních prací.


Copyright © 2019 NIDV