• Slide Basic 01

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně  On-line škola SYPO

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
červen - říjen 2021
Místo konání
webinář - záznam
Lektor
Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo programu
21-47-11-OD-PrCh-OSS-02
Číslo akreditace

Anotace

Popularizační přednáška určená pedagogům 2. stupně ve své první části představí fyzikálně chemický obor – klasickou polarografii objevenou v roce 1922 Jaroslavem Heyrovským (Nobelova cena za polarografii z r. 1959). Vedle principů metody budou objasněny i historické (období mezi I. a II. světovou válkou) a vědecké okolnosti (existence pouze ca 5 analytických metod), za jakých metoda vznikla, Heyrovského přínos pro fyzikální chemii československou ale i světovou (objevem a rozpracováním polarografie) a obory, kde se metoda ihned široce uplatnila.
Druhá část přednášky bude věnována stručnému srovnání polarografie s ostatními metodami, které ji později (v 60. letech až po současnost) na trhu analytických metod nahradily.
Ve třetí části přednášky budou představeny některé pokusy (fotonávod), kterými vzdělávací programy EDU laboratoře Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského přibližují žákům 2. stupně ZŠ krásy elektrochemie, do níž polarografie patří. Jedná se např. o experimenty v oboru elektrolýzy a jejího užití (pokovování), využití kovů ve zdrojích energie (aplikace Beketovovy řady) anebo příprava kovů z jejich solí (cementace). Všechny pokusy jsou realizovatelné ve školní laboratoři v podobě jednoduchých laboratorních prací.