• Slide Basic 01

Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím

Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím  On-line škola SYPO

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
červen - říjen 2021
Místo konání
webinář - záznam
Lektor
doc.,RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo programu
21-47-11-12-OD-M-OSS
Číslo akreditace

Anotace

Rovnice jsou klíčovým učivem matematiky 2. stupně ZŠ. Je to učivo obtížné (v historii se myšlenka rovnic a jejich řešení vyvíjela více než 800 let) a žáci ho často uchopují nácvikem procedur. Čím obtížnější je učivo, tím je důležitější jeho propedeutická etapa. Ta by se měla odehrát na 1. stupni ZŠ. Ve webináři nabídneme různé oblasti, kontexty, úlohy, které vedou k vyvolání potřeby u žáka použít znak pro neznámou a matematicky popsat situaci danou v úloze.