• Slide Basic 01

Roční konverzační kurz španělského jazyka

Roční konverzační kurz španělského jazyka  Jazyková úroveň B1

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Jazyková úroveň B1
Termín konání
září 2021 až červen 2022
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Hana Rýdlová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ
Počet hodin
60
Cena
6100
Garant
Bc. Martina Šindelářová - martina.sindelarova@npi.cz ,mobil: 771 133 839
Číslo programu
J03-03-12-212
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule ve španělském jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet své komunikační dovednosti na stávající úrovni A2 - B1 ve španělském jazyce. Výukové materiály bude lektor čerpat z denního tisku, časopisů, propagačních materiálů, aktuální nabídky. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách ve 30 výukových týdnech. Celkem tedy absolvují 60 hodin výuky.Vybraná témata:1. První setkání: představování, osobní informace, zájmy, povolání, nezávazná konverzace

2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy

3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest

4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy

5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba

6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování

7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost

8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny

9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení

10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové11. Umění relaxovat – hudba, sport, relaxační techniky…

12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace

13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy

14. Česká republika – geografie, zvyky, reálie

15. Španělsko – zvyky, reálie

16. Komunikační technologie, média17. Španělsky mluvící země - geografie18. Rodina – rodinné vztahy19. Domov a bydlení20. Každodenní život21. Volný čas a zábava22. Zdraví a životní styl23. Nakupování24. Služby25. Dovolená – hotel, rezervace26. Hudba – žánry, nástroje27. České lázně28. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly29. Státní svátky30. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství