• Slide Basic 01

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti  PREZENČNÍ SEMINÁŘ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
PREZENČNÍ SEMINÁŘ
Termín konání
12. října 2021, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Veronika Havelková
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Jana Řičařová - jana.ricarova@npi.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 883 246
Číslo programu
H10-03-18-212
Číslo akreditace
MSMT-24462/2018-1-774

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na využití deskových a karetních her pro rozvoj matematické gramotnosti u žáků. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku. Program ukáže, jak zohlednit individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.).V programu jsou představeny různé typy her, které vedou děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Obsah:Rozdělení her dle jejich typu (1 hodina).Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.) (1 hodina).Didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky (např. The Game) (1 hodina).Hry pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti (např. Digit, Klotz, Imagination, Blokus 3D, Penta, Cuts) (2 hodiny).Hry pro rozvoj početních dovedností (např. Lobo 77, Cink, Math Fluxx) (2 hodiny).Hry k procvičení aritmetických operací (např. Mix Match, Speedy) (1 hodina).Program je postaven na interaktivní formě s aktivním zapojením účastníků.