• Slide Basic 01

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů  lze čerpat ze šablon II. (polytechnické vzděl.)

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
lze čerpat ze šablon II. (polytechnické vzděl.)
Termín konání
18. října 2021, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
PhDr. Václav Pumpr, CSc., PhDr. Tomáš Kudrna
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
920
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - zdenka.strasikova@npi.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
R11-03-16-212-01
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Ve dvou jednohodinových společných částech (na začátku a na konci) představí lektoři všechny autorsky zpracované pomůcky a pomocné tisky pro realizaci pokusů v hodinách, kroužcích a dokonce i doma.  Pozornost bude věnována také metodice pokusů, bezpečnosti práce a zásadám při realizaci demonstračních i žákovských pokusů zaměřených na děti 5 -8 let.  Zároveň lektoři oddemonstrují asi 10 pokusů, které účastníci snadno zrealizují sami a jejichž provádění není třeba speciálně individuálně nacvičovat.

Dále se účastníci rozdělí na tři skupiny a ty se pravidelně prostřídají na třech pracovištích, které povede vždy jeden ze tří lektorů. Budou pracovat ve dvojicích a na každém pracovišti si sami provedou cca 6 pokusů. Zároveň si vyzkouší komentování a vysvětlování probíhajících dějů dětem 5 – 8 let s důrazem na souvislosti s jim známých z běžného života.

V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce a bude se stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů.

Vzdělávací program je plně v souladu s cíli RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a s cíli RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i v souladu se záměry rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky).