• Slide Basic 01

Setkání krajské koordinační skupiny

Setkání krajské koordinační skupiny  Tvorba školní koncepce podpory nadání

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Tvorba školní koncepce podpory nadání
Termín konání
27. srpna 2021, 09.00 - 10.15
Místo konání
Klášterní budova Regina, Divadelní, Zlín
Lektor
PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni, psychologům, ostatní pracovníci ve vzdělávání (zájmové a neformální, NNO apod.)
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D. - eva.klimecka@npi.cz ,mobil: 777 456 561
Číslo programu
C28-51-23-212-10
Číslo akreditace

Anotace

Anotace: Cílem akce je sdílení novinek v problematice péče o nadané děti, žáky a studenty ve Zlínském kraji a podpora spolupráce mezi členy KKS. Úvodem bude dán prostor členům KKS prezentovat novinky a nabídky aktivit ve vztahu k problematice péče o nadané. Hlavní část programu bude věnována vzniku školní koncepce nadání, čímž tematicky navážeme na předchozí setkání KKS, které se konalo v březnu tohoto roku. Prezentaci opět povede lektor ze Systému podpory nadání (SPN), PaedDr. Jiří Rozehnal, který představí prakticky uplatňované modely podpory nadání ve škole. Následovat bude prezentace Dr. Evy Klimecké o výsledcích celostátního výzkumu stavu péče o nadané na gymnáziích. Akce bude pokračovat jako „kulatý stůl“, kde budou mít účastníci možnost diskutovat či individuálně řešit otázky ohledně tvorby školní koncepce nadání s lektory. Cílová skupina: Akce je vhodná pro vedoucí pracovníky a pedagogy školských institucí a institucí zájmového vzdělávání, školní koordinátory podpory nadání a další odborníky propagující zkvalitnění péče o nadané děti, žáky a studenty.