• Slide Basic 01

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
2. listopadu 2021, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Alena Vávrová
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Věra Mühlheimová - vera.muhlheimova@npi.cz ,tel.: 775 571 624, mobil: 775 571 624
Číslo programu
A20-51-15-212
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání a pro pedagogy, kteří se zabývají podporou tvořivosti nebo logiky.

Účastníci budou obeznámeni s tím, jak podporovat v dětech tvořivost a logiku. Také se zaměří na specifika úloh pro kognitivně nadané děti.

Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

·         Jak podporovat v dětech tvořivost.

·         Projekt Edu Art.

·         Principy úloh pro nadané děti.

·         Zdroje úloh.

·         Rozvoj divergentního myšlení.

·         Enigmatické hádanky a otázky.

·         Podpora samostatného myšlení.

·         Základy neurologie mozku.

·         Šifry použitelných ve výuce.

·         Logické úlohy.

·         Přehled soutěží v logice a šifrování.

·         Principy Hejného metody a jejich využití v komplexní výuce.

·         Matematika Abaku.


Poznámka: Vhodný pro školní koordinátory péče o nadání