• Slide Basic 01

Kolokvium ředitelů

Kolokvium ředitelů  pro MŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
pro MŠ
Termín konání
11. října 2021, 9.00 - 14.00
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Bc. Alena Kroupová, Mgr. Jana Tomalová
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
900
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - zdenka.strasikova@npi.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
R09-01-16-212-01
Číslo akreditace
MSMT-46048/2020-5-110

Anotace

Vzdělávací program zaměřený na prohlubování a aktualizaci manažerských kompetencí a řešení problémových a konfliktních situací, s nimiž se ředitelky denně setkávají ve své praxi. Program zahrnuje základní tematické okruhy:
  • Strategie vzdělávání 2030+ s ohledem na předškolní vzdělávání, připravovaná revize RVPPV, podkladová studie

  • Plánování v praxi MŠ - jak zpracovat strategický plán s dlouhodobým výhledem a navazujícím ročním plánováním v MŠ

  • Formativní hodnocení - portfolio jako jedna z metod, ukázka tvorby diagnostických portfólií. Ukázka technik  formativního hodnocení v předškolním vzdělávání včetně praktického seznámení ve skupinách

  • Psychohygiena "postcovid" - několik praktických tipů, jak se postarat o sebe, abychom byly stále fit. Jak si zorganizovat čas, aby se všechno stihlo; praktické ukázky

  • Jak mít školku plnou spokojených učitelek a učitelů - pohodový miniworkshop s nabídkou dobrých nápadů aneb i v práci může být všem dobře a milo. Otevřený přístup, jasná pravidla, k tomu ještě kouzo a pár praktických tipůTeoretické poznatky a vědonmosti budou doplňovány představením a  rozborem konkrétních případů, praktickými ukázkami včetně nácviku modelových situací i popisu důvodů, proč, jak a kdy k těmto situacím dochází. S každým tematickým blokem je spojena diskuse, sdílení dobré praxe a vzájemná výměna zkušeností.