• Slide Basic 01

Využití filmu Zuřivec - prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách v ČR

Využití filmu Zuřivec - prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách v ČR

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
21. září 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
Konferenční centrum NPI
Lektor
PhDr. Barbora Jakobsen
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni, odborným pracovníkům školních poradenských pracovišť, psychologům, zástupci ředitelů škol
Počet hodin
7
Cena
0
Garant
Mgr. Tatiana Feketeová - tatiana.feketeova@npi.cz ,tel.: 222 122 260, mobil: 777 357 558
Číslo programu
U79-03-11-211
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Film Zuřivec je využíván v rámci prevence domácího násilí a pro práci s dětmi, které zažívají násilí v rodině. Krátký animovaný filmu ukazuje pocity dítěte, které zažívá násilí v rodině a pomáhá násilí lépe pochopit. Děti mnohdy neví, jak násilí interpretovat a dávají si ho za vinu. Film Zuřivec nabízí prostor k reflexi a otevření tématu domácího násilí. Film je určen dětem od páté třídy a je vhodnou pomůckou pro pedagogické pracovníky, aby téma násilí v rodině a blízkých vztazích otevřeli a měli vhodný nástroj, jak téma uchopit. Domácí násilí – definice, výzkum a následky, interdisciplinární spolupráce.

1. ČÁST: Definice, základní pojmy, mezinárodní studie výskytu domácího násilí, výzkumy dopadů domácího násilí na vývoj dětí. Reakce dětí na domácí násilí. Prevence domácího násilí (primární, sekundární a terciární).

2. ČÁST: Informace o filmu a promítnutí filmu (film: 20 min.)

3. ČÁST: Práce ve skupinách

4. ČÁST: Práce s filmem na školách – základní strategie a sdílení zkušeností.Vzdělávací program proběhne pod vedením zkušené lektorky Barbory Jakobsen z norské terapeutické organizace Alternative to Violence (Alternativa násilí). Školení bude probíhat v českém jazyce. Školení jsou organizována ve spolupráci s Úřadem vlády ČR za podpory Norských fondů.