• Slide Basic 01

Jak nejlépe vyučovat češtinu žáky-cizince na 1. stupni ZŠ

Jak nejlépe vyučovat češtinu žáky-cizince na 1. stupni ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
říjen 2021
Místo konání
Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o., Libušina, Karlovy Vary
Lektor
Mgr. Jana Táborková
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Dana Chmelová - dana.chmelova@npi.cz ,tel.: 353 226 219, mobil: 775 755 035
Číslo programu
J58-14-15-212
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

Seminář je určen učitelům základní školy (1. stupeň), kteří vyučují nebo budou vyučovat český jazyk žáky s odlišným mateřským jazykem. Pedagogům bude poskytnuta především praktická podpora, ze které budou moci čerpat při  vlastních přípravách  výukových postupů. Účastníci semináře obdrží metodické návody a pracovní listy, které mohou dále doplňovat a upravovat pro vlastní výuku. Budou prezentovány takové výukové materiály a zdroje, které se již při výuce osvědčily. Teoretická část:Účastníci získají informace o tom, co je to socializace  dítěte v novém prostředí (tradice, zvyky, kultura a historie země odkud děti přicházejí a společnosti kam přišly), seznámí se s analýzou potřeb a postupů ve výuce českého jazyka žáka (mladší školní věk, začátečník, pokročilejší). Ukáží si, že hra je vnímána jako základní nástroj didakticko-metodologického přístupu (Škola hrou / Schola ludus – J. A. Komenský dnes).Účastníci získají poznatky formou prezentací o nejnovějších neurologicko-filologických poznatcích o fungování mozku, paměti a principech efektivního učení (mozek – velká neznámá?), o terapeutických přístupech ve výuce jazyků (hudba, divadlo, tanec-pohyb), FQA,

získají povědomí o rakouském školství (příklady dobré praxe).Diskuse, časté dotazy k dané problematice. Praktická část – dílna:Účastníci se seznámí s učebnicemi a výukovými materiály. Procvičí si metody, formy a postupy v individuální výuce a ve skupinové výuce. Výměna příkladů dobré praxe.Doporučená literatura. Doporučený film a webové stránky.Skupinový výcvik komunikace s cizinci (nácvik typických situací, sdílení zkušeností) – seznámení, představení, společné tvoření, používání školních prostor, typické jazykové obraty při vyučování, vyprávění o jídle, rodině, koníčcích…Účastníci budou seznámeni s nejdůležitějšími principy ve výuce žáků-cizinců, jako je opakování, radost z činnosti, která je s jazykem propojena, prožívání úspěchu z komunikace v osvojovaném jazyce.