• Slide Basic 01

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
16. června 2021 od 10.00 hod
Místo konání
online
Lektor
Mgr. Hana Urbanová, Mgr. Lenka Švecová
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé VOŠ, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - dagmar.pudova@npi.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
F98-03-20-211-02
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

V semináři si představíme řadu kreativních námětů, her a metodických postupů pro výuku cizích jazyků s využitím konkrétních výukových materiálů ověřených v řadě škol, jejichž používání si klade za cíl zefektivnit vyučovací proces, nenucenou formou zvýšit motivaci a koncentraci žáků, podnítit jejich kreativitu a chuť ke studiu, a tím prohloubit jejich jazykové dovednosti. Zároveň umožňují posílit logické myšlení, paměť a smyslovou pohotovost žáků.Podstatou představovaných výukových materiálů (příp. aplikací) a metodických typů je výrazné grafické zpracování a použití značného množství ilustrací, fotografií či jiných vizuálních prvků vytvořených speciálně pro potřeby konkrétního výukového obsahu. Vizuální prvky jsou tzv. „šity na míru“ jednotlivým výukovým potřebám a velmi silně využívají přirozené kreativity, obrazotvornosti a fantazie žáků i učitelů.Seminář je veden v českém, anglickém a německém jazyce, jeho specifikem je propojování anglického a německého jazyka a hledání vzájemných souvislostí a vazeb mezi oběma jazyky.


Rozpis aktivit a hodinových dotací2 hod.- přehled možností využívaných materiálů, vysvětlení jejich grafické podoby a důvodu zpracování- seznámení se základními principy materiálů, využití obrazových složek a souvislostí- praktické ukázky různorodých forem materiálů a způsob jejich používání ve výuce4 hod.- ukázka několika ucelených materiálů zpracovaných pro konkrétní téma, jeho návaznosti, sled vizuálních kroků a stavebních kamenů zpracování výukového tématu- aplikace materiálů ve výuce- ukázka možnosti převodu uvedeného principu na jiné výukové téma dle výběru účastníků- aplikace daného nástroje na vybrané téma + příklady dalších možností využití daného nástroje2 hod.- další praktické příklady materiálů, komiksů, her, příběhů, grafických archů, cílených ilustrací apod. využívajících představovaný princip aktivizační metody- konkrétní využití ve výuce, možnosti rozšíření účinnosti materiálu- aplikace představovaných principů z jednotlivých materiálů na obdobná témata, která aktuálně účastníci řeší ve svých výukových hodinách, společná diskuse nad možnostmi využití naučených principů- evaluace formou dotazníku spokojenosti a přímých zpětných vazeb účastníků seminářePoznámka: VP mohou lektorovat pouze uvedené lektorky