• Slide Basic 01

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin

Poptávka