• Slide Basic 01

2.VIII/7 Vzdělávání pedagogického sboru DM a I zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávání – spolupráce pedagogických pracovníků na SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rizikové chování dětí a mládeže

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce s heterogenitou třídního kolektivu 2. st. ZŠ a SŠ při zapojování nadaných jako osob se SVP

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Problematika nadaných žáků na střední škole

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka