• Slide Basic 01

2.VIII/6 k) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - kulturní povědomí a vyjádření

Keramika

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 15
Nabídka

Kreativní činnosti – Sklo pokaždé jinak

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Novinování a recyklování

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Proplétání a drátkování

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Smaltování bez pícky

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Šperkování a světýlkování

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Výroba loutek a kulis

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nové výtvarné techniky - Ornament

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Papírová pec - stavba a výpal

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Realita a mýty recitačních přehlídek – hodnocení recitátorů a dramaturgická poradna

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rok v českých tradicích netradičně

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Skupinové bubnování

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Tvorba choreografie

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Velká škola keramiky

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Vyprávění jako cesta ke sdělení – literatura prozaická a práce s veršem

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výukové techniky při vedení taneční skupiny

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Youtubering – jak ho využít v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Začínáme s Big Shotem - nové výtvarné možnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Proplétání a drátkování

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výukové techniky při vedení taneční skupiny

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Poptávka