• Slide Basic 01

2.VIII/6 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávání – spolupráce pedagogických pracovníků na SŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rizikové chování dětí a mládeže

  • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

  • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka