• Slide Basic 01

2.VIII/6 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

  • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka