• Slide Basic 01

2.VIII/6 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Kritickým myšlením k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč předměty

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Poptávka