• Slide Basic 01

2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Komunikace s talentovaným žákem a předcházení konfliktů s rodiči na ZUŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora nadání v ZUŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Program pro pracovníky ŠPP a asistenta pedagoga – podpora žáků se specifickými poruchami chování

  • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ a SUŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora nadání v ZUŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka