• Slide Basic 01

2.VII/4 j) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - kulturní povědomí a vyjádření

Celostátní setkání učitelů komorní hry na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů sólového zpěvu

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů ZUŠ - hra na cimbál a hra na dudy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Cesta do textu – Metodika rozboru literárních textů určených k přednesu

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hra na baskytaru

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hra na elektrickou kytaru

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hra na elektronické klávesové nástroje

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hra na varhany

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hudební výlety do cizích zemí

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak rozezpívat nezpěváky

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kresba jako základ tvůrčí představivosti

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kytarová praxe v realizaci renesančních a barokních ozdob

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Malba a teorie barev

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metodika rozvoje kytarové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nahrávání a další zpracování zvuku

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nové technologie v praxi - filmová tvorba

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Papírová pec - stavba a výpal

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Práce s videokamerou

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce se zvukem

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Realita a mýty recitačních přehlídek – hodnocení recitátorů a dramaturgická poradna

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Renesanční a barokní kytarová a loutnová hudba na dnešní kytaře

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sochařské disciplíny

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Vyprávění jako cesta ke sdělení – literatura prozaická a práce s veršem

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem v počátcích výuky houslové hry na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce bicích nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce hry na cimbál na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy dirigování pro učitele ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hra na baskytaru

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hra na elektrickou kytaru

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hra na elektronické klávesové nástroje

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metodika rozvoje kytarové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce se zvukem

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Renesanční a barokní kytarová a loutnová hudba na dnešní kytaře

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem v počátcích výuky houslové hry na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce bicích nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce hry na cimbál na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy dirigování pro učitele ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka