• Slide Basic 01

2.VII/4 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů komorní hry na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů literárně dramatických oborů ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů sólového zpěvu

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů ZUŠ - hra na cimbál a hra na dudy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Cesty k efektivní výuce v ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Emoce a emoční inteligence pro pedagogy

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak se efektivně připravit ke konkurzu na ředitele/ředitelky školy

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Kolokvium ředitelů ZUŠ/SUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Letní škola pro manažery škol

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 22
Nabídka

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Manažerské personální trivium

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Prázdniny trochu jinak

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak neplýtvat energií a uspět v práci

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Úskalí chvály

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Základní umělecké vzdělávání - management ZUŠ - 32

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Základní umělecké vzdělávání - začínající učitel

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Základní umělecké vzdělávání - zkušený učitel

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Žena v pozici vedoucího pracovníka školy, školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty k efektivní výuce v ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Kolokvium ředitelů ZUŠ/SUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Mentoring a jeho využití ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Analýza strategické pozice školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hodnocení úspěšnosti implementace strategie školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kultura školy podporující změnu a vedení procesu změny ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvorba a implementace strategického plánu rozvoje školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Co potřebuje pedagog znát o emocích a citech pro svou úspěšnou činnost ve vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-28430/2022-1-946
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka