• Slide Basic 01

2.VI/4 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

Čtvercové úlohy v matematice

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

  • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dvojková soustava a šifrování

  • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka