• Slide Basic 01

2.VI/4 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Dílna čtení a čtenářská lekce pro mladší školní věk

  • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kooperativní projekty pro čtenářskou gramotnost v naší škole

  • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka