• Slide Basic 01

2.V/4 j) Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - kulturní povědomí a vyjádření

Cesta do textu – Metodika rozboru literárních textů určených k přednesu

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Experimentální výtvarné techniky

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak (ne)dělat loutkové divadlo s dětmi I. - práce s předmětem

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Jak (ne)dělat loutkové divadlo s dětmi II. - výstavba scénáře, základy režie

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Jak dělat divadlo s dětmi

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Keramická dílna bezpečně a hravě

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Keramika

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 15
Nabídka

Kreativní činnosti – Sklo pokaždé jinak

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Novinování a recyklování

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Proplétání a drátkování

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Smaltování bez pícky

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Šperkování a světýlkování

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Výroba loutek a kulis

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Netradiční výtvarné techniky - jednoduché, efektivní, levné

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nové výtvarné techniky - Ornament

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Papírová pec - stavba a výpal

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Polytechnická výchova - Tvoření z recyklovatelných materiálů

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Polytechnická výchova - Tvoříme z recyklovatelných materiálů

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Polytechnická výchova prakticky podle zásad Montessori pedagogiky

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Polytechnické vzdělávání ve volném čase dětí

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Realita a mýty recitačních přehlídek – hodnocení recitátorů a dramaturgická poradna

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rok v českých tradicích netradičně

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj polytechnických dovedností - drátování

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Skupinové bubnování

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Taneční hry

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tradiční Vánoce

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tradiční Velikonoce

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvorba choreografie

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Velká škola keramiky

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Vyprávění jako cesta ke sdělení – literatura prozaická a práce s veršem

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výtvarné inspirace

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výtvarné inspirace

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výukové techniky při vedení taneční skupiny

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Youtubering – jak ho využít v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Začínáme s Big Shotem - nové výtvarné možnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zapomenuté materiály a jejich techniky I.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zapomenuté materiály a jejich techniky II.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Proplétání a drátkování

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tradiční Vánoce

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výukové techniky při vedení taneční skupiny

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Zapomenuté materiály a jejich techniky I.

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zapomenuté materiály a jejich techniky II.

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Taneční hry

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka