• Slide Basic 01

2.V/4 h) Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

3D tisk jako prostředek podpory polytechnického vzdělávání a nadání

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

3D tiskárny a 3D tisk v prostředí školy

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie I. Úvod do problematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie II. Praktický terénní workshop

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie III. Počítačové zpracování obrazu

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie IV. Speciální techniky pro pokročilé

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Efektivní využití MS Office pro pedagogy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Geocaching - trendová hra

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

ICT - základy pro zájmové a neformální vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak na prezentace

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Můj kamarád počítač - základní uživatelské dovednosti

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Ozobot - aktivity s miniroboty v zájmovém a neformálním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Pokročilá práce s textem

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Programovací jazyk KAREL

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Programovací jazyk Karel - základy algoritmizace

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj talentu s Lego Mindstorms EV3

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití mobilních zařízení ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT technologií a programů pro rozvoj nadaných žáků v běžné škole

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití kalkulátorů ve výuce přírodovědných předmětů

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce na počítači se soubory a složkami – najděte, co hledáte

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití minirobotů v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v zájmovém a neformálním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití redakčního systému WordPress ve školní praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

EXCEL a makra

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Google Classroom

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Programovací jazyk Scratch

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka