• Slide Basic 01

2.V/4 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Co potřebuje umět a znát adaptační koordinátor ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Klima třídy a školy

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávání – spolupráce pedagogických pracovníků na ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Program pro pracovníky ŠPP a asistenta pedagoga – podpora žáků se specifickými poruchami chování

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rizikové chování dětí a mládeže

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Specifické poruchy chování

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Společné bourání bariér

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Společné vzdělávání v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výchova a vzdělávání dětí s autismem

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání (e-learning)

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce s heterogenitou třídního kolektivu 1. st. ZŠ při zapojování nadaných jako žáků se SVP

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce s heterogenitou třídního kolektivu 2. st. ZŠ a SŠ při zapojování nadaných jako osob se SVP

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Společné vzdělávání v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Romové a romská identita

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka