• Slide Basic 01

2.V/4 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Aktuální otázky v činnosti školních družin

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Bádáme a přemýšlíme hrou

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Celoroční hry, soutěže a projekty zájmového vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čtenářská dílna a klub

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Didaktické hry v zájmovém vzdělávání a školní družině

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dny osobnostního a profesního rozvoje pedagogů

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Dobrá praxe v příkladech aneb hry plné nápadů a fantazie

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dramatická výchova - práce s příběhem

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Drobné hry pro děti mladšího školního věku

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Emoce a emoční inteligence pro pedagogy

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hrajeme si s příběhem

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hravě k finanční gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry nevšedních nápadů a myšlenek

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Hry pro každou příležitost

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Hry pro každou příležitost II.

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Hry s pohádkovými příběhy II.

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Improvizací k vytvoření a posílení dětského kolektivu

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Individuální přístup k žákům

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 18
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak se efektivně připravit ke konkurzu na ředitele/ředitelky školy

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Jak vystavět hru

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Jak vystavět hru II.

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Karetní a postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kdo si hraje, nezlobí

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Klub zábavné logiky a her

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Letní škola pro manažery škol

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 22
Nabídka

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Manažerské personální trivium

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 25
Nabídka

Moderní a logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2.

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nové metody a tvorba her

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Pohybové hry pro děti mladšího školního věku

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Polytechnická výchova prakticky podle zásad Montessori pedagogiky

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Praxe plná příkladů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Prázdniny trochu jinak

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření - jak se šetřit

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Příklady dobré praxe v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Psychohygiena II. - Řídit a být řízen

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Systém přípravy, rozvoje a vedení pedagogů volného času I.

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Šachy ve škole - didaktické zásady

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 10
Nabídka

Tandemová výuka na základní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvořivé hry s fantazií, písmeny i čísly

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učíme se s písničkou

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků v ZNV

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Zážitková pedagogika

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Žena v pozici vedoucího pracovníka školy, školského zařízení

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Životní kompetence a jejich rozvíjení

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čj, M, Aj venku s propojením s Tv

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Celoroční hry, soutěže a projekty zájmového vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dobrá praxe v příkladech aneb hry plné nápadů a fantazie

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči v problémových situacích

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kroužek deskových her pro 1. stupeň ZŠ a zájmové a neformální vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kroužek deskových her pro 2. stupeň ZŠ, pro SŠ a zájmové a neformální vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Logopedická prevence - pojďme si spolu povídat

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Mentoring a jeho využití ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Prožitkové a dramatické hry

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace a konflikty 2

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Praxe plná příkladů

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Analýza strategické pozice školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Bádáme a přemýšlíme hrou

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hodnocení úspěšnosti implementace strategie školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kultura školy podporující změnu a vedení procesu změny ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvorba a implementace strategického plánu rozvoje školy

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka