• Slide Basic 01

2.V/4 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

24 hodin pro matematickou gramotnost

  • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Čtvercové úlohy v matematice

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

  • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody pro rozvoj finanční gramotnosti

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka