• Slide Basic 01

2.IV/3 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

  • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka