• Slide Basic 01

2.IV/3 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka