• Slide Basic 01

2.IV/3 f) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - výchova k podnikavosti

Finanční a pojistná matematika

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Marketingové nástrahy jako jeden z aspektů finančního vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy bankovnictví pro výuku na SŠ a VOŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy logistiky - praktická výuka logistiky na SŠ a VOŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka