• Slide Basic 01

2.IV/3 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Problematika nadaných žáků na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

  • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
  • Hodinová dotace: 274
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

  • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

  • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

  • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka