• Slide Basic 01

2.IV/3 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

Brána jazyků otevřená - Francouzský jazyk B2

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Anglická konverzace s rodilým mluvčím

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Angličtina v běžném životě - konverzační kurz

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé - prohlubující studium dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - španělský jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - španělský jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B1

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B2

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk C1

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk B1

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80hodin - anglický jazyk B2

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Co se dnes čte v Británii a v USA

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

DACHL+L aneb poznáváme německy mluvící země

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry a jejich využití ve výuce ruského jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Humorem k efektivnějším hodinám angličtiny

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

I němčina může bavit

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak dobře znáte Německo

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Konverzační kurz anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Konverzační kurz německého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Konverzační kurz španělského jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (16 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Man kann nicht nicht kommunizieren!

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Myslím, mluvím a učím anglicky

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Odborná angličtina se zaměřením na oblast školství

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Reálie netradičně - Austrálie, Kanada, Irská republika

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Reálie netradičně - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Reálie netradičně - Spojené státy americké

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Roční konverzační kurz anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Roční konverzační kurz německého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Roční konverzační kurz španělského jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Ruský jazyk dnes – aktuální a problematické jevy v současné ruštině

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výuka reálií v anglickém jazyce

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Výuka reálií v ruském jazyce nově a aktuálně

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Španělský jazyk se základy metodiky - mírně pokročilí

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Španělský jazyk se základy metodiky - začátečníci

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Hry v cizích jazycích (8 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (16 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka