• Slide Basic 01

2.III/7 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Badatelsky orientovaná přírodovědná výuka

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Léčivé byliny a jedlé plevele

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní fyzikální chemie a nanovědy

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nanotechnologie a nanovědy - rozvoj nadání mezioborovými tématy vědy a techniky

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Naše tělo

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Polytechnické vzdělávání ve středním a zájmovém a neformálním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Příroda kolem nás

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Škola ekologické výchovy

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Trvalá udržitelnost vody v krajině

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zachování a obnova biodiverzity – komplexní působení na žáka

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Ze života stromů – dřevo jako trvale obnovitelný zdroj

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Příroda kolem nás

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka