• Slide Basic 01

2.III/7 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání

Kariérové poradenství pro střední školy

  • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 1: Osobní značka a její dlouhodobý rozvoj

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 2: Online osobní marketing (LinkedIn, web)

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 3: Offline osobní marketing (CV, pohovory)

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka