• Slide Basic 01

2.III/7 f) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - výchova k podnikavosti

Finanční a pojistná matematika

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Marketingové nástrahy jako jeden z aspektů finančního vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rodinný rozpočet jako základ zdravých rodinných financí

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výuka podnikání ve školách - experimentální přístup

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Základy bankovnictví pro výuku na SŠ a VOŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy logistiky - praktická výuka logistiky na SŠ a VOŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka