• Slide Basic 01

2.III/7 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

Brána jazyků otevřená - Francouzský jazyk B2

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Anglická konverzace s rodilým mluvčím

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Anglický jazyk - jazykové dovednosti v praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Angličtina v běžném životě - konverzační kurz

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé - prohlubující studium dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená - Ruský jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B1

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B2

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - španělský jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - španělský jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/ 80 hodin - jazykový kurz NJ pro začátečníky A1

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Brána jazyků otevřená/ 80 hodin - španělský jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B1

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B2

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk C1

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk B1

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80hodin - anglický jazyk B2

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Co se dnes čte v Británii a v USA

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

DACHL+L aneb poznáváme německy mluvící země

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Didaktické studium cizího jazyka - francouzština

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Didaktické studium cizího jazyka - němčina

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

English for Information Technology

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Es weihnachtet!

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Francouzština „À la Rentrée"

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry a jejich využití ve výuce ruského jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Humorem k efektivnějším hodinám angličtiny

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

I němčina může bavit

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak dobře znáte Německo

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak motivovat žáky středních škol při výuce cizího jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Konverzační kurz anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Konverzační kurz německého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Konverzační kurz španělského jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (16 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Man kann nicht nicht kommunizieren!

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metoda CLIL poprvé v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metodika výuky španělského jazyka formou didaktických her

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Myslím, mluvím a učím anglicky

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Odborná angličtina se zaměřením na oblast školství

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Odborná angličtina se zaměřením na oblast školství

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Používáme metodu CLIL - aktivizační metody vhodné do výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Reálie netradičně - Austrálie, Kanada, Irská republika

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Reálie netradičně - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Reálie netradičně - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Reálie netradičně - Spojené státy americké

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Roční konverzační kurz anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Roční konverzační kurz německého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Roční konverzační kurz španělského jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj řečové dovednosti mluvení u žáků v heterogenních třídách v hodinách AJ

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Ruský jazyk dnes – aktuální a problematické jevy v současné ruštině

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Současné trendy v oblasti prezentace a procvičování jazykových jevů v angličtině

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Teaching Tools aneb Nástroje pro učitele anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitel a/nebo tablet? Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Výuka reálií v anglickém jazyce

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Výuka reálií v ruském jazyce nově a aktuálně

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití barevných dřevěných tyčinek (Cuisenaire rods) ve výuce angličtiny

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Webové nástroje pro výuku cizích jazyků

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zdokonalování jazykových znalostí ve francouzštině

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Španělský jazyk se základy metodiky - mírně pokročilí

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Španělský jazyk se základy metodiky - začátečníci

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Francouzština „À la Rentrée"

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry v cizích jazycích (8 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktivní učitel - Zásobník aktivit učitele AJ

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Aktivní učitel - Zásobník aktivit učitele NJ

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (16 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka