• Slide Basic 01

2.III/7 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Finanční matematika hrou

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ 2

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost pro SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky pro SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvořivá geometrie pro SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dvojková soustava a šifrování

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická gramotnost I - aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická gramotnost II - párové a kooperativní učení v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka