• Slide Basic 01

2.II/6 h) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

3D tisk jako prostředek podpory polytechnického vzdělávání a nadání

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

3D tiskárny a 3D tisk v prostředí školy

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Analýza a prezentace dat s využitím kancelářského SW

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Digitální fotografie I. Úvod do problematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie II. Praktický terénní workshop

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie III. Počítačové zpracování obrazu

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální fotografie IV. Speciální techniky pro pokročilé

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dotyková zařízení ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Efektivní využití MS Office pro pedagogy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Excel pro učitele – vítězíme nad tabulkami

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Implementace multimédií ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak na prezentace

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Mapo, vyprávěj aneb Mapový příběh a jak na něj

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní technologie ve výuce matematiky a dalších oborů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Na webu a zdarma – počítačové a mobilní aplikace v jazykovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Plánování, příprava a řízení výuky s využitím digitálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky - náměty a inspirace

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Počítač jako pomocník při práci aneb Základní práce s daty, texty a tabulkami

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Počítač usnadňuje přípravu – Pokročilá práce s texty, tabulkami a prezentacemi

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Práce na počítači se soubory a složkami – najděte, co hledáte

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce v macOS

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

PREZI - revoluční nástroj pro prezentaci

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Programovací jazyk KAREL

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Programovací jazyk Karel - základy algoritmizace

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj talentu s Lego Mindstorms EV3

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 250
Nabídka

Tablet v edukativním prostředí EDU GoogleApps

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tabule SMART v hodinách matematiky a fyziky

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Technické předměty a fyzika s využitím kancelářského SW

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třída v cloudu

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třída v cloudu: technologie jako vzdělávací prostor

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvorba pracovních listů s využitím digitálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitel a/nebo tablet? Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Vytváříme video v hodinách cizího jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití mobilních zařízení ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT technologií a programů pro rozvoj nadaných žáků v běžné škole

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT ve výuce - náměty a inspirace pro praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití kalkulátorů ve výuce přírodovědných předmětů

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Webové nástroje pro výuku cizích jazyků

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Word pro učitele – dokumenty bez trápení

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Zpestření výuky matematiky pomocí moderních multimediálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Nástroje Office 365 pro podporu distanční výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky - náměty a inspirace

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Počítač usnadňuje přípravu – Pokročilá práce s texty, tabulkami a prezentacemi

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Použití ICT v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Použití ICT ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce na počítači se soubory a složkami – najděte, co hledáte

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce v macOS

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třída v cloudu

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití minirobotů v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v zájmovém a neformálním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití redakčního systému WordPress ve školní praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

EXCEL a makra

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Google Classroom

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Programovací jazyk Scratch

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití digitálních technologií ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ nejen u žáků se SPU

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Riziková on-line komunikace a principy bezpečného pohybu v kyberprostoru

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka