• Slide Basic 01

2.II/6 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2 dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Badatelsky orientovaná přírodovědná výuka

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak na rozvoj přírodovědné gramotnosti na 2. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Léčivé byliny a jedlé plevele

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. st. ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní fyzikální chemie a nanovědy

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nanotechnologie a nanovědy - rozvoj nadání mezioborovými tématy vědy a techniky

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Naše tělo

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora kreativních činností v oblasti polytechnického vzdělávání (MŠ, 1. st. ZŠ)

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Příroda kolem nás

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Škola ekologické výchovy

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Trvalá udržitelnost vody v krajině

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvořivé pokusohraní

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zachování a obnova biodiverzity – komplexní působení na žáka

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Ze života stromů – dřevo jako trvale obnovitelný zdroj

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. st. ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Příroda kolem nás

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvořivé pokusohraní

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka