• Slide Basic 01

2.II/6 f) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání

Kariérové poradenství pro základní školy

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 1: Osobní značka a její dlouhodobý rozvoj

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 2: Online osobní marketing (LinkedIn, web)

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebeprezentace na aktuálním trhu práce 3: Offline osobní marketing (CV, pohovory)

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Systematický úvod do problematiky nadání

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Techniky a postupy v kariérovém poradenství pro základní školy

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Umění a hra jako nástroj rozvoje a identifikace nadání

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kariérové poradenství pro základní školy

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Techniky a postupy v kariérovém poradenství pro základní školy

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Diagnostické nástroje (nejen) pro kariérové poradce

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka