• Slide Basic 01

2.II/6 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

24 hodin pro matematickou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktivní učení v matematice jako metoda efektivního vyučování

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Čtvercové úlohy v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Finanční matematika hrou

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interaktivní metody ve výuce matematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. st. ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická gramotnost napříč předměty 1. a 2. stupně ZŠ pro nematematiky

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematika a hudebně pohybová výchova

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematika a tělesná výchova

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematika a výtvarná výchova

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematika a zeměpis, dějepis, přírodopis

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematika v běžném životě

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematika v matematice i napříč předměty pro 1. i 2. stupeň ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Matematika, jazyk a literatura

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody pro rozvoj finanční gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní technologie ve výuce matematiky a dalších oborů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Přechod od aritmetiky k algebře

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Slovní zásoba v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvořivá geometrie pro ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Výuka finanční gramotnosti pro II. stupeň základní školy

 • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy ekonomického a finančního vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dvojková soustava a šifrování

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. st. ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická gramotnost I - aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická gramotnost II - párové a kooperativní učení v matematice

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Přechod od aritmetiky k algebře

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Aktivní učení v matematice jako metoda efektivního vyučování

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka